Author by letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Authors - Last Name "X"

Xenophon, Xenophon
Xi, Deng
Xu, Wang
Xueqin, Cao J. Cannon and Harvey